Trustpilot

Games On Track

GT-Command virker sammen med Uhlenbrock Intellibox, Märklin Central Station, Fleischmann Twincenter , ESU ECoS, og Roco 10785 eller Lenz LZV100.GT-Command er en kommandostyring, hvor du bl.a. kan bruge stemmen. GT-Command hjælper dig med at kommandere dine tog, dine spor og øvrige digitale enheder. Normalt vil du bruge knapperne på din styreboks, pennen på din fladskærm eller måske en remote controller. GT-command gør det direkte via dit headset eller din PC. Kommandostyringen har et unikt og enkelt sprog, som er let at lære både at skrive og tale.Med GT-Command behøver du ikke tænke på, hvilket sporskifte eller hvilket lokomotiv, der styres fra hvilken knap. Du har fri adgang til alle tog og enheder i den orden, det passer dig. Via den indbyggede filtrering og validering sikrer vi, at du kun kan kommandere det, du rent faktisk har navne til og numre på. Stemmestyringen virker i et frit format, hvor mikrofonen er åben hele tiden, og i et mere kontrolleret format, hvor du manuelt åbner og lukker, når du vil udstede en kommando. Det er nemt at lære at stemmestyre, men det kræver, at du taler tydeligt og relativt hurtigt. Hvis du køber GT-Command hos din forhandler, får du et headset med, som vi har testet. De fleste headset af en rimelig kvalitet virker dog, så har du et i forvejen, kan det måske bruges. GT-Command har været testet over en længere periode, og der er opbygget stor erfaring med lydafviklingen. Med produktet følger der mange tusinde navne, som du kan vælge at bruge til f.eks. dine tog og dine lyde, dine lys etc. For at sikre en effektiv kommandoafvikling og en god stemmegenkendelse kommer vi med en anbefaling til, hvordan du nummererer dine øvrige enheder. Eksempelvis er der indbygget en ”Stop Alle”-knap på tastaturet, som modsvares af en "Stop Alle"-kommando, hvorved alle hastigheder sættes til 0. Sidste nye skud på stammen er GT-position er den ultimative GPS for dine tog. Hvert tog har et Unikt LokID.Først og fremmest tegner GT-position selv dine sporanlæg. Det sker ved at lade et tog med sender køre på hele anlægget og plotte mange punkter tæt ved hinanden. Derpå kan du manuelt korrigere nogle af punkterne, hvis du f.eks har en tunnel, som ikke er plottet helt præcist. GT-position bygger så din sporplan geometrisk korrekt. Når sporplanen er bygget følger GT-position alle tog med en sender på sporplanen og viser grafisk som en anden GPS hvad de hedder, hvor de kører og hvilken retning. Der udbygges senere med hastighed og andre informationer.Du kan så på sporplanen indlægge "Virtuelle blokke". Dem bruger du ligesom de normale blokke til at registrere, at nu er et tog netop her. Det nye er at du i både Monitor og i Automation registrerer netop hvilket tog der er i denne bestemte virtuelle blok. Nu kan du så køre med automatikken og f.eks kun skifte et bestemt spor eller sætte et bestemt signal eller trigge en bestemt lydfunktion i et bestemt tog når netop det tog passerer, og ikke blive påvirket af at andre tog kører over de samme virtuelle blokke. Og derudover er de virtuelle blokke naturligvis lednings fri og du skal ikke isolere eller skære i skinner. Og du kan bare flytte dem, når du synes. Det giver meget mere intensitet og du kan udnytte anlæg og dine mange tog meget mere, det skulle jo helst være det rigtige tog, der fløjter til afgang.
preload spinner